PB SWISS TOOLS: Tô vít 4 cạnh hoa, lưỡi ngắn [tay cầm Classic]

PB 194

Quick overview

Tô vít với tay cầm Classic, dành cho ốc vít 4 cạnh hoa, lưỡi ngắn với tay cầm ngắn.

E-Mail
Item Code
PB 194.0-30 0 1,6-2 4 30 75 31 10 0 7 610733 001798 379.400 đ ADD
PB 194.1-30 1 2,5-3 5 30 75 33 10 0 7 610733 001804 379.400 đ ADD
PB 194.2-40 2 3-5 6 40 90 47 10 0 7 610733 001811 537.600 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 195

View Details

PB 192

View Details

PB 190

View Details

Notice
Gọi ngay