PB SWISS TOOLS: Tô vít 4 cạnh, lưỡi ngắn [tay cầm Classic]

PB 195

Quick overview

Tô vít với tay cầm Classic, dành cho ốc vít 4 cạnh, lưỡi và tay cầm ngắn

E-Mail
Item Code
PB 195.0-30 0 1,6-2 4 30 75 30 10 3 7 610733 001835 354.200 đ ADD
PB 195.1-30 1 2,5-3 5 30 75 33 10 0 7 610733 001842 359.800 đ ADD
PB 195.2-40 2 3-5 6 40 90 48 10 0 7 610733 001859 509.600 đ ADD
PB 195.3-40 3 6-8 7 40 90 53 10 0 7 610733 001866 555.800 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 194

View Details

PB 192

View Details

PB 190

View Details

Notice
Gọi ngay