PB SWISS TOOLS: Tô vít 4 cạnh, loại ngắn [tay cầm Cross-handle]

PB 198

Quick overview

Tô vít với tay cầm Cross-handle, loại ngắn dành cho ốc vít 4 cạnh, đầu theo tiêu chuẩn DIN ISO 8764-1.

E-Mail
Item Code
PB 198.2-45 2 3-5 6 45 85 35.7 10 0 7 610733 030606 526.400 đ ADD
PB 198.3-45 3 6 7 45 85 41.5 10 0 7 610733 030613 630.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1204.SET

View Details

PB 1204

View Details

PB 1407

View Details

PB 1208

View Details

Notice
Gọi ngay