PB SWISS TOOLS: Tô vít đầu lục giác chụp [tay cầm Cross-handle]

PB 202

Quick overview

Tô vít với tay cầm Cross-handle, đầu lục giác chụp dành cho ốc vít lục giác.

E-Mail
Item Code
PB 202.4-85 2 85 125 26 10 0 7 610733 012053 780.000 đ ADD
PB 202.4,5-135 2,2 95 135 26 10 0 7 610733 012060 786.000 đ ADD
PB 202.5-230 2,5 230 270 76 10 0 7 610733 028535 881.000 đ ADD
PB 202.5,5-230 3 230 270 76 10 0 7 610733 028542 898.000 đ ADD
PB 202.6-230 3,5 230 270 101 10 0 7 610733 028559 930.000 đ ADD
PB 202.7-230 4 230 270 101 10 0 7 610733 028566 967.000 đ ADD
PB 202.8-230 5 230 270 101 10 0 7 610733 028573 996.000 đ ADD
PB 202.9-230 230 275 154 10 0 7 610733 028580 1.151.000 đ ADD
PB 202.10-230 6 230 275 168 10 9 7 610733 028597 1.246.000 đ ADD
PB 202.11-230 7 230 275 192 10 0 7 610733 028603 1.419.000 đ ADD
PB 202.13-230 8 230 275 258 10 0 7 610733 028627 1.779.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1204.SET

View Details

PB 1204

View Details

PB 1407

View Details

PB 1208

View Details

Notice
Gọi ngay