PB SWISS TOOLS: Tô vít cho ốc vít lục giác [tay cầm Classic]

PB 205

Quick overview

Tô vít với tay cầm Classic, dành cho ốc vít lục giác.

E-Mail
Item Code
PB 205.1,27-50 1,27 2,5 1,4 50 125 10 10 0 7 610733 009947 230.000 đ ADD
PB 205.1,5-70 1,5 3 1,6-2 70 145 11 10 25 7 610733 002412 236.000 đ ADD
PB 205.2-80 2 4 2,5 80 165 17 10 0 7 610733 002429 253.000 đ ADD
PB 205.2,5-90 2,5 5 3 90 180 26 10 0 7 610733 002436 276.000 đ ADD
PB 205.3-100 3 6 4 100 195 34 10 0 7 610733 002443 322.000 đ ADD
PB 205.3,5-110 3,5 110 205 38 10 0 7 610733 002450 363.000 đ ADD
PB 205.4-120 4 8 5 120 220 51 10 0 7 610733 002467 374.000 đ ADD
PB 205.5-140 5 10 6 140 245 73 10 0 7 610733 002481 417.000 đ ADD
PB 205.6-160 6 12-14 8 160 270 105 10 0 7 610733 002504 550.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 206 S

View Details

PB 205 L

View Details

Notice
Gọi ngay