PB SWISS TOOLS: Tô vít cho ốc vít lục giác, đầu tròn [tay cầm Classic]

PB 206 S

Quick overview

Tô vít với tay cầm Classic có đầu lục giác tròn, dành cho ốc vít lục giác.

E-Mail
Item Code
PB 206.S 1,27-50 1,27 2,5 1,4 50 125 10 10 0 7 610733 013982 446.000 đ ADD
PB 206.S 1,5-70 1,5 3 1,6-2 70 145 11 10 0 7 610733 002603 435.000 đ ADD
PB 206.S 2-80 2 4 2,5 80 155 12 10 0 7 610733 002610 414.000 đ ADD
PB 206.S 2,5-90 2,5 5 3 90 165 14 10 0 7 610733 002535 391.000 đ ADD
PB 206.S 4-120 4 8 5 120 210 37 10 0 7 610733 002559 472.000 đ ADD
PB 206.S 5-140 5 10 6 140 235 55 10 0 7 610733 002566 527.000 đ ADD
PB 206.S 6-160 6 12-14 8 160 265 90 10 0 7 610733 002573 624.000 đ ADD
PB 206.S 8-180 8 16 10 180 290 150 10 0 7 610733 002580 832.000 đ ADD
PB 206.S 10-200 10 18-20 12 200 320 238 10 0 7 610733 002597 1.117.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 205 L

View Details

PB 205

View Details

Notice
Gọi ngay