PB SWISS TOOLS: Tô vít đầu lục giác [tay cầm Cross-handle]

PB 207

Quick overview

Tô vít với tay cầm Cross-handle dành cho ốc vít lục giác.

E-Mail
Item Code
PB 207.2-60 2 4 2,5 60 100 6 10 9 7 610733 013999 285.000 đ ADD
PB 207.2,5-60 2,5 5 3 60 100 11 10 8 7 610733 014019 294.000 đ ADD
PB 207.3-60 3 6 4 60 100 12 10 0 7 610733 030538 317.000 đ ADD
PB 207.4-80 4 8 5 80 120 32 10 0 7 610733 030620 400.000 đ ADD
PB 207.4,5-80 4,5 80 120 47 10 0 7 610733 030637 486.000 đ ADD
PB 207.5-80 5 10 6 80 120 50 10 0 7 610733 030644 486.000 đ ADD
PB 207.5,5-80 5,5 80 120 53 10 0 7 610733 030651 550.000 đ ADD
PB 207.6-80 6 12-14 8 80 125 79 10 0 7 610733 030712 619.000 đ ADD
PB 207.7-80 7 80 125 107 10 0 7 610733 030729 694.000 đ ADD
PB 207.8-80 8 16 10 80 125 124 10 0 7 610733 030736 711.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1204.SET

View Details

PB 1204

View Details

PB 1407

View Details

PB 1208

View Details

Notice
Gọi ngay