PB SWISS TOOLS: Bộ lục giác chữ L, loại ngắn, đóng vỉ [mạ Crôm]

PB 210 H CN

Quick overview

Bộ lục giác chữ L dành cho ốc vít lục giác, loại ngắn, mạ crôm, trong miếng nhựa cài và đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 210.H-2 CN 210/0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2 14 10 0 7 610733 235865 656.000 đ ADD
PB 210.H-4 CN 210/0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 44 10 0 7 610733 235650 932.000 đ ADD
PB 210.H-5 CN 210/1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 65 10 0 7 610733 235421 924.000 đ ADD
PB 210.H-6 CN 210/1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 287 10 0 7 610733 235582 1.119.000 đ ADD
PB 210.H-8 CN 210/1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 108 10 0 7 610733 235773 1.387.000 đ ADD
PB 210.H-10 CN 210/1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 287 10 0 7 610733 235438 1.767.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 212 LH CN

View Details

PB 212 LH

View Details

PB 212 L DH CN

View Details

PB 212 L DH

View Details

Notice
Gọi ngay