PB SWISS TOOLS: Bộ lục giác chữ L, loại ngắn [mạ Crôm]

PB 210 H

Quick overview

Bộ lục giác chữ L dành cho ốc vít lục giác, loại ngắn, mạ crôm và trong miếng nhựa cài.

E-Mail
Item Code
PB 210.H-2 210/ 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2 7 10 18 7 610733 028092 532.000 đ ADD
PB 210.H-4 210/ 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 29 10 23 7 610733 014415 786.000 đ ADD
PB 210.H-5 210/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 51 10 8 7 610733 007011 777.000 đ ADD
PB 210.H-6 210/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 84 10 11 7 610733 010370 973.000 đ ADD
PB 210.H-8 210/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 150 10 0 7 610733 018703 1.240.000 đ ADD
PB 210.H-10 210/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 265 10 11 7 610733 007035 1.620.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 212 LH CN

View Details

PB 212 LH

View Details

PB 212 L DH CN

View Details

PB 212 L DH

View Details

Notice
Gọi ngay