PB SWISS TOOLS: Bộ lục giác chữ L, loại dài, đóng vỉ [mạ Crôm]

PB 211 H CN

Quick overview

Bộ lục giác chữ L dành cho ốc vít lục giác, loại dài, mạ crôm, trong miếng nhựa cài và đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 211.H-2 CN 211/0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2 15 10 0 7 610733 235872 737.000 đ ADD
PB 211.H-5 CN 211/1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 98 10 0 7 610733 235445 1.145.000 đ ADD
PB 211.H-6 CN 211/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 168 10 0 7 610733 235599 1.471.000 đ ADD
PB 211.H-8 CN 211/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 266 10 0 7 610733 235797 1.891.000 đ ADD
PB 211.H-10 CN 211/1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 431 10 0 7 610733 235179 2.495.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 212 LH CN

View Details

PB 212 LH

View Details

PB 212 L DH CN

View Details

PB 212 L DH

View Details

Notice
Gọi ngay