PB SWISS TOOLS: Bộ lục giác chữ L đầu tròn, loại ngắn, đóng vỉ [mạ Crôm]

PB 212 H CN

Quick overview

Bộ lục giác chữ L đầu tròn dành cho ốc vít lục giác, loại ngắn, mạ crôm, trong miếng nhựa cài và đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 212.H-5 CN 212/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 64 10 0 7 610733 235452 1.686.000 đ ADD
PB 212.H-6 CN 212/1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 108 10 0 7 610733 235605 2.009.000 đ ADD
PB 212.H-8 CN 212/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 173 10 0 7 610733 235780 2.412.000 đ ADD
PB 212.H-10 CN 212/1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 271 10 0 7 610733 235186 2.927.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 212 LH CN

View Details

PB 212 LH

View Details

PB 212 L DH CN

View Details

PB 212 L DH

View Details

Notice
Gọi ngay