PB SWISS TOOLS: Bộ lục giác chữ L đầu tròn, loại ngắn [mạ Crôm]

PB 212 H

Quick overview

Bộ lục giác chữ L đầu tròn dành cho ốc vít lục giác, loại ngắn, mạ crôm và trong miếng nhựa cài.

E-Mail
Item Code
PB 212.H-5 212/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 50 10 15 7 610733 007097 1.537.000 đ ADD
PB 212.H-6 212/1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 82 10 9 7 610733 010394 1.862.000 đ ADD
PB 212.H-8 212/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 148 10 8 7 610733 018727 2.265.000 đ ADD
PB 212.H-10 212/1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 258 10 15 7 610733 007127 2.780.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 212 LH CN

View Details

PB 212 LH

View Details

PB 212 L DH CN

View Details

PB 212 L DH

View Details

Notice
Gọi ngay