PB SWISS TOOLS: Lục giác chữ L đầu tròn, có vòng, loại dài [mạ Crôm]

PB 212 LR

Quick overview

Lục giác chữ L đầu tròn có vòng dành cho ốc vít lục giác, loại dài và mạ crôm. Với kích cỡ 1.5 mm đến 2 mm thì không có vòng phần đầu tròn lục giác.

 
E-Mail
Item Code
PB 212.LR 2,5 2,5 5 3 110 18 5 10 0 7 610733 015009 325.000 đ ADD
PB 212.LR 3 3 6 4 125 20 9 10 0 7 610733 015016 319.000 đ ADD
PB 212.LR 4 4 8 5 150 22 18 10 0 7 610733 015023 351.000 đ ADD
PB 212.LR 5 5 10 6 165 25 31 10 0 7 610733 015030 403.000 đ ADD
PB 212.LR 6 6 12-14 8 185 28 50 10 0 7 610733 015047 501.000 đ ADD
PB 212.LR 8 8 16 10 200 32 98 10 0 7 610733 015054 616.000 đ ADD
PB 212.LR 10 10 18-20 12 220 36 168 10 0 7 610733 015061 797.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 212 LR H CN

View Details

PB 212 LR H

View Details

Notice
Gọi ngay