PB SWISS TOOLS: Lục giác chữ L đầu tròn, loại ngắn [mạ Crôm]

PB 212

Quick overview

Lục giác chữ L đầu tròn dành cho ốc vít lục giác, loại ngắn và mạ crôm.

E-Mail
Item Code
PB 212.1,27 1,27 2,5 1,4 45 12 0.5 10 0 7 610733 004188 271.000 đ ADD
PB 212.1,5 1,5 3 1,6-2 50 14 1 10 10 7 610733 015672 259.000 đ ADD
PB 212.2 2 4 2,5 56 16 2 10 0 7 610733 015689 253.000 đ ADD
PB 212.3 3 6 4 71 20 6 10 5 7 610733 012497 230.000 đ ADD
PB 212.4 4 8 5 80 22 10 10 0 7 610733 012503 247.000 đ ADD
PB 212.5 5 10 6 90 25 19 10 0 7 610733 012510 262.000 đ ADD
PB 212.6 6 12-14 8 100 28 30 10 0 7 610733 012527 325.000 đ ADD
PB 212.7 7 105 30 43 10 0 7 610733 045273 371.000 đ ADD
PB 212.8 8 16 10 112 32 60 10 0 7 610733 012534 417.000 đ ADD
PB 212.10 10 18-20 12 125 36 105 10 0 7 610733 012541 527.000 đ ADD
PB 212.12 12 22-24 14 140 40 175 10 0 7 610733 038947 800.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 212 LH CN

View Details

PB 212 LH

View Details

PB 212 L DH CN

View Details

PB 212 L DH

View Details

Notice
Gọi ngay