PB SWISS TOOLS: Bộ lục giác chữ L đầu tròn, loại dài, đóng vỉ [mạ Crôm, hệ inch]

PB 212Z LH CN

Quick overview

Bộ lục giác chữ L đầu tròn dành cho ốc vít lục giác hệ inch, loại dài, mạ crôm, trong miếng nhựa cài và đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 212Z.L-H CN 212ZL- 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 300 10 0 7 610733 235551 2.941.000 đ ADD
PB 212Z.LH-12 CN 212ZL- 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 329 10 0 7 610733 235537 4.449.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 214Z K

View Details

PB 214Z H CN

View Details

PB 214Z H

View Details

PB 214Z

View Details

Notice
Gọi ngay