PB SWISS TOOLS: Bộ lục giác chữ L đầu tròn, loại dài [mạ Crôm, hệ inch]

PB 212Z LH

Quick overview

Bộ lục giác chữ L đầu tròn dành cho ốc vít lục giác hệ inch, loại dài, mạ crôm và trong miếng nhựa cài.

E-Mail
Item Code
PB 212Z.LH 212ZL- 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 257 10 8 7 610733 008247 2.792.000 đ ADD
PB 212Z.LH-12 212ZL- 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 293 10 9 7 610733 007332 4.302.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 214Z K

View Details

PB 214Z H CN

View Details

PB 214Z H

View Details

PB 214Z

View Details

Notice
Gọi ngay