PB SWISS TOOLS: Lục giác chữ L đầu tròn, loại dài [mạ Crôm, hệ inch]

PB 212ZL

Quick overview

Lục giác chữ L đầu tròn dành cho ốc vít lục giác hệ inch, loại dài và mạ crôm.

E-Mail
Item Code
PB 212Z.L1/20 1/20 70 12 1 10 0 7 610733 008056 302.000 đ ADD
PB 212Z.L1/16 1/16 1/8 80 15 2 10 0 7 610733 008070 317.000 đ ADD
PB 212Z.L5/64 5/64 90 16 3 10 0 7 610733 040292 317.000 đ ADD
PB 212Z.L3/32 3/32 3/16 1/8 97 17 4 10 0 7 610733 008216 291.000 đ ADD
PB 212Z.L7/64 7/64 105 18 7 10 0 7 610733 040308 291.000 đ ADD
PB 212Z.L1/8 1/8 1/4 115 19 8 10 0 7 610733 008148 299.000 đ ADD
PB 212Z.L9/64 9/64 1/16 125 20 13 10 0 7 610733 040315 311.000 đ ADD
PB 212Z.L5/32 5/32 5/16 3/16 132 22 16 10 0 7 610733 008155 317.000 đ ADD
PB 212Z.L3/16 3/16 3/8 1/4 145 24 25 10 0 7 610733 008162 351.000 đ ADD
PB 212Z.L7/32 7/32 7/16 5/16 162 26 38 10 0 7 610733 008179 406.000 đ ADD
PB 212Z.L1/4 1/4 1/2 180 29 55 10 0 7 610733 008186 481.000 đ ADD
PB 212Z.L5/16 5/16 5/8 3/8 200 32 95 10 0 7 610733 008193 619.000 đ ADD
PB 212Z.L3/8 3/8 3/4 1/2 220 35 150 10 0 7 610733 040322 814.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 214Z K

View Details

PB 214Z H CN

View Details

PB 214Z H

View Details

PB 214Z

View Details

Notice
Gọi ngay