PB SWISS TOOLS: Bộ lục giác chữ L, loại dài, đóng vỉ [mạ Crôm, hệ inch]

PB 214Z H CN

Quick overview

Bộ lục giác chữ L dành cho ốc vít lục giác hệ inch, loại dài, mạ crôm, trong miếng nhựa cài và đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 214Z.H CN 214- 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 301 10 0 7 610733 235490 2.121.000 đ ADD
PB 214Z.H-12 CN 214- 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 333 10 0 7 610733 235513 2.875.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 214Z K

View Details

PB 214Z H

View Details

PB 214Z

View Details

PB 213Z K

View Details

Notice
Gọi ngay