PB SWISS TOOLS: Lưỡi tô vít 2 cạnh [lực xiết trung bình]

PB 215 C

Quick overview

Lưỡi tô vít thay thế dành cho ốc vít 2 cạnh và tay cầm PB 215 A, 8215 A, 8215 A-ESD, dụng cụ đo lực MecaTorque, DigiTorque với lực xiết trung bình.

E-Mail
Item Code
PB 215.C 2 2,5 0.6 4 90 170 28 10 0 7 610733 014750 288.000 đ ADD
PB 215.C 3 3 0.8 5.5 100 180 33 10 0 7 610733 014767 288.000 đ ADD
PB 215.C 4 3,5 1 6.5 110 190 39 10 0 7 610733 014774 288.000 đ ADD
PB 215.C 5 4-5 1.2 8 120 200 42 10 0 7 610733 014781 288.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 7215 E G

View Details

PB 7215 PH G

View Details

PB 7215 C G

View Details

PB 215 E

View Details

Notice
Gọi ngay