PB SWISS TOOLS: Lưỡi tô vít mũi vạch [lực xiết trung bình]

PB 215 E

Quick overview

Lưỡi tô vít thay thế với mũi vạch đầu vuông dành cho tay cầm PB 215 A, và 8215 A, 8215 A-ESD.

E-Mail
Item Code
PB 215.E 90 170 32 10 0 7 610733 014798 342.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 7215 E G

View Details

PB 7215 PH G

View Details

PB 7215 C G

View Details

PB 215 V 1/4

View Details

Notice
Gọi ngay