PB SWISS TOOLS: Lưỡi tô vít đầu chụp vít C 6,3 (1/4") [lực xiết trung bình]

PB 215 M

Quick overview

Lưỡi tô vít thay thế dạng đầu chụp, có nam châm dành cho đầu vít chính xác C6 và tay cầm PB 215 A, 8215 A, 8215 A-ESD, dụng cụ đo lực MecaToque và DigiToque.

E-Mail
Item Code
PB 215.M-140 10 60 140 38 10 0 7 610733 216529 547.000 đ ADD
PB 215.M-180 10 100 180 47 10 0 7 610733 069200 578.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 7215 E G

View Details

PB 7215 PH G

View Details

PB 7215 C G

View Details

PB 215 E

View Details

Notice
Gọi ngay