PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít cuộn da [tay cầm Classic]

PB 215

Quick overview

Bộ tô vít cuộn da với tay cầm Classic, tô vít điện tử và các lưỡi tô vít thay thế trong bao da tiện dụng (giả da),
Ind.= 1 bộ/hộp,
L= 25 bộ/hộp

E-Mail
Item Code
PB 215.ind 215A, C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 160/0, 1 398 1 1 7 610733 012558 3.666.000 đ ADD
PB 215.L 25 215A, C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2; 160/0, 1 398 25 0 7 610733 003181 3.551.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8218 POS

View Details

PB 8218

View Details

PB 9516 Red

View Details

PB 9515 Blue

View Details

Notice
Gọi ngay