PB SWISS TOOLS: Bộ lục giác chữ L đầu tròn, 100°, loại ngắn [mạ Crôm]

PB 2212 H

Quick overview

Bộ lục giác chữ L đầu tròn dành cho ốc vít lục giác, loại ngắn, mạ crôm và trong miếng nhựa cài. Với góc xiên 100° phần đầu ngắn lục giác dành cho những ốc vít ở vị trí khó tiếp cận.

E-Mail

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 2212 LH CN

View Details

PB 2212 LH

View Details

PB 2212 L

View Details

PB 2212 H CN

View Details

Notice
Gọi ngay