PB SWISS TOOLS: Lục giác chữ L đầu tròn, 100°, loại dài [mạ Crôm]

PB 2212 L

Quick overview

Lục giác chữ L đầu tròn dành cho ốc vít lục giác, loại dài, mạ crôm và trong miếng nhựa cài. Với góc xiên 100° phần đầu ngắn lục giác dành cho những ốc vít ở vị trí khó tiếp cận.

E-Mail
Item Code
PB 2212.L 1,5 1,5 3 1,6-2 80 4 1 10 0 7 610733 205950 285.000 đ ADD
PB 2212.L 2 2 4 2,5 90 5 3 10 10 7 610733 205967 265.000 đ ADD
PB 2212.L 2,5 2,5 5 3 110 6 5 10 9 7 610733 205974 259.000 đ ADD
PB 2212.L 3 3 6 4 125 8 8 10 9 7 610733 205981 256.000 đ ADD
PB 2212.L 4 4 8 5 150 9 17 10 0 7 610733 205998 288.000 đ ADD
PB 2212.L 5 5 10 6 165 11 29 10 1 7 610733 206001 340.000 đ ADD
PB 2212.L 6 6 12-14 8 185 13 47 10 0 7 610733 206018 440.000 đ ADD
PB 2212.L 8 8 16 10 200 16 92 10 0 7 610733 206025 555.000 đ ADD
PB 2212.L 10 10 18-20 12 220 18 156 10 0 7 610733 206032 740.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 2212 LH CN

View Details

PB 2212 LH

View Details

PB 2212 H CN

View Details

PB 2212 H

View Details

Notice
Gọi ngay