PB SWISS TOOLS: Tay cầm đảo chiều, cho lưỡi tô vít PB 225 [tay cầm Classic]

PB 225 A

Quick overview

Tay cầm đảo chiều Classic dành cho lưỡi tô vít thay thế loại PB 225.

E-Mail
Item Code
PB 225.A 29 170 189 10 1 7 610733 044207 2.389.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 225 V 3/8

View Details

PB 225 V 1/4

View Details

PB 225 M

View Details

PB 225 T

View Details

Notice
Gọi ngay