PB SWISS TOOLS: Lưỡi tô vít 2 cạnh [lực xiết lớn]

PB 225 C

Quick overview

Lưỡi tô vít thay thế dành cho ốc vít 2 cạnh và tay cầm PB 225 A, PB 235 R, PB 256 R, PB 8225 R, PB 8325 A 3.2-16.

E-Mail
Item Code
PB 225.C 4 3,5 1 6.5 6 140 32 10 1 7 610733 044214 521.000 đ ADD
PB 225.C 5 4-5 1.2 8 7 160 45 10 0 7 610733 044221 521.000 đ ADD
PB 225.C 6 6 1.6 10 8 180 64 10 0 7 610733 044238 521.000 đ ADD
PB 225.C 7 8 2 13 8 200 81 10 0 7 610733 044245 521.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 225 V 3/8

View Details

PB 225 V 1/4

View Details

PB 225 M

View Details

PB 225 T

View Details

Notice
Gọi ngay