PB SWISS TOOLS: Lưỡi tô vít đầu lục giác [lực xiết lớn]

PB 225 D

Quick overview

Lưỡi tô vít thay thế dành cho ốc vít lục giác và cho tay cầm PB 225 A, PB 235 R, PB 256 R, PB 8225 R, PB 8325 A 3.2-16.

E-Mail
Item Code
PB 225.D 3 '3 4 120 21 10 0 7 610733 044252 512.000 đ ADD
PB 225.D 4 '4 5 140 31 10 0 7 610733 044269 512.000 đ ADD
PB 225.D 5 '5 6 160 45 10 0 7 610733 044276 512.000 đ ADD
PB 225.D 6 '6 8 180 65 10 0 7 610733 044283 512.000 đ ADD
PB 225.D 8 '8 10 200 83 10 0 7 610733 044290 512.000 đ ADD
PB 225.D 10 '10 12 220 139 10 0 7 610733 044443 512.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 225 V 3/8

View Details

PB 225 V 1/4

View Details

PB 225 M

View Details

PB 225 T

View Details

Notice
Gọi ngay