PB SWISS TOOLS: Đầu chụp bu lông, ốc vít lục giác [lực xiết lớn]

PB 225 F

Quick overview

Đầu chụp bu lông thay thế dành cho ốc vít lục giác và tay cầm PB 225 A, PB 235 R, PB 256 R, PB 8225 R, PB 8325 A 3.2-16.

E-Mail
Item Code
PB 225.F 5,5 3 90 22 10 0 7 610733 044337 708.000 đ ADD
PB 225.F 6 3,5 90 26 10 0 7 610733 044344 708.000 đ ADD
PB 225.F 7 4 100 35 10 0 7 610733 044351 719.000 đ ADD
PB 225.F 8 5 110 39 10 0 7 610733 044368 757.000 đ ADD
PB 225.F 9 120 42 10 0 7 610733 044375 849.000 đ ADD
PB 225.F 10 6 140 63 10 0 7 610733 044382 872.000 đ ADD
PB 225.F 11 7 160 70 10 0 7 610733 044399 921.000 đ ADD
PB 225.F 12 170 87 10 0 7 610733 044405 950.000 đ ADD
PB 225.F 13 8 180 112 10 0 7 610733 044412 1.010.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 225 V 3/8

View Details

PB 225 V 1/4

View Details

PB 225 M

View Details

PB 225 T

View Details

Notice
Gọi ngay