PB SWISS TOOLS: Đầu chụp bu lông có nam châm, ốc vít lục giác [lực xiết lớn]

PB 225 M

Quick overview

Đầu chụp bu lông thay thế, có nam châm dành các ốc vít lục giác và tay cầm  PB 225 A, PB 235 R, PB 256 R, PB 8225 R, PB 8325 A 3.2-16.

E-Mail
Item Code
PB 225.M-50 50 24 10 0 7 610733 216574 601.000 đ ADD
PB 225.M-80 80 42 10 0 7 610733 216581 662.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 225 V 3/8

View Details

PB 225 V 1/4

View Details

PB 225 T

View Details

PB 225 F

View Details

Notice
Gọi ngay