PB SWISS TOOLS: Lưỡi tô vít 4 cạnh hoa [lực xiết lớn]

PB 225 PZ

Quick overview

Lưỡi tô vít thay thế dành cho ốc vít 4 cạnh hoa và tay cầm PB 225 A, PB 235 R, PB 256 R, PB 8225 R, PB 8325 A 3.2-16.

E-Mail
Item Code
PB 225.PZ 2 2 6.5 160 45 10 0 7 610733 216598 532.000 đ ADD
PB 225.PZ 3 3 8 180 60 10 0 7 610733 216604 532.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 225 V 3/8

View Details

PB 225 V 1/4

View Details

PB 225 M

View Details

PB 225 T

View Details

Notice
Gọi ngay