PB SWISS TOOLS: Lưỡi tô vít hoa khế [lực xiết lớn]

PB 225 T

Quick overview

Lưỡi tô vít thay thế dành cho ốc vít hoa khế và tay cầm PB 225 A, PB 235 R, PB 256 R, PB 8225 R, PB 8325 A 3.2-16.

E-Mail
Item Code
PB 225.T 15 15 3,5 120 19 10 0 7 610733 216611 518.000 đ ADD
PB 225.T 20 '20 4 140 27 10 0 7 610733 216628 518.000 đ ADD
PB 225.T 25 '25 5 160 38 10 0 7 610733 069552 518.000 đ ADD
PB 225.T 30 '30 6 160 49 10 0 7 610733 069569 518.000 đ ADD
PB 225.T 40 '40 8 160 58 10 0 7 610733 069576 518.000 đ ADD
PB 225.T 45 '45 10 160 59 10 0 7 610733 069583 518.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 225 V 3/8

View Details

PB 225 V 1/4

View Details

PB 225 M

View Details

PB 225 F

View Details

Notice
Gọi ngay