PB SWISS TOOLS: Đầu nối khẩu 1/4” [lực xiết lớn]

PB 225 V 1/4

Quick overview

Đầu nối khẩu 1/4” thay thế dành cho các đầu khẩu và tay cầm PB 225 A, PB 235 R, PB 256 R, PB 8225 R, PB 8325 A 3.2-16.

E-Mail
Item Code
PB 225.V 1/4 80 29 10 1 7 610733 218844 472.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 225 V 3/8

View Details

PB 225 M

View Details

PB 225 T

View Details

PB 225 F

View Details

Notice
Gọi ngay