PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít, kèm giá treo tường [tay cầm Classic]

PB 240 CN

Quick overview

Bộ tô vít với tay cầm Classic, kèm giá treo tường, đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 240.CN 100/1, 2, 3, 4, 5, 6 585 10 0 7 610733 235711 3.013.000 đ ADD
PB 242.CN 190/0, 1, 2, 3 361 10 0 7 610733 235674 2.133.000 đ ADD
PB 243.CN 192/0, 1, 2, 3 367 10 0 7 610733 235698 2.236.000 đ ADD
PB 244.CN 100/1, 2, 3, 4; 190/1, 2 419 10 0 7 610733 235704 2.581.000 đ ADD
PB 245.CN 100/1, 2, 3, 4; 192/1, 2 419 10 0 7 610733 235858 2.633.000 đ ADD
PB 440.CN 400/8, 9, 10, 15, 20, 25 397 10 0 7 610733 235810 2.898.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1530 CN

View Details

PB 1402 CN

View Details

PB 1402

View Details

PB 250, 1510 CN

View Details

Notice
Gọi ngay