PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít, kèm giá treo tường [tay cầm Classic]

PB 240

Quick overview

Bộ tô vít với tay cầm Classic, kèm giá treo tường.

E-Mail
Item Code
PB 240 100/1, 2, 3, 4, 5, 6 622 1 0 7 610733 013906 2.838.000 đ ADD
PB 242 190/0, 1, 2, 3 401 1 0 7 610733 013883 1.957.000 đ ADD
PB 243 192/0, 1, 2, 3 400 1 0 7 610733 016099 2.061.000 đ ADD
PB 244 100/1, 2, 3, 4; 190/1, 2 460 1 0 7 610733 016112 2.406.000 đ ADD
PB 245 100/1, 2, 3, 4; 192/1, 2 458 1 0 7 610733 017331 2.455.000 đ ADD
PB 440 400/ 8, 9, 10, 15, 20, 25 342 1 0 7 610733 019106 2.725.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1530 CN

View Details

PB 1402 CN

View Details

PB 1402

View Details

PB 250, 1510 CN

View Details

Notice
Gọi ngay