PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít, đóng vỉ [tay cầm Classic]

PB 250, 1510 CN

Quick overview

Bộ tô vít với tay cầm Classic, không bao gồm giá gắn treo tường, đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 250.CN 100/1, 2, 3, 4, 5; 190/1, 2 487 10 0 7 610733 235636 2.863.000 đ ADD
PB 250.P CN 100/1, 2, 3, 4, 5; 192/1, 2 486 10 0 7 610733 235643 2.912.000 đ ADD
PB 1510.CN 100/1, 2, 3, 4, 5, 6 517 10 0 7 610733 235629 2.745.400 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1530 CN

View Details

PB 1402 CN

View Details

PB 1402

View Details

PB 240 CN

View Details

Notice
Gọi ngay