Tay cầm chéo chụp đầu vít C6 1/4”, có nam châm

PB 254 M

Quick overview

Tay cầm chụp vít đa dụng với tay cầm chéo cho đầu vặn vít C6 1/4”, có nam châm.

E-Mail
Item Code
PB 254.10-40 M 10 40 90 99 10 2 7 610733 226252 1.076.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8453 POS

View Details

PB 8453 CN

View Details

PB 8453

View Details

PB 454

View Details

Notice
Gọi ngay