PB SWISS TOOLS: Dụng cụ bánh cóc cho đầu vặn vít C6 1/4" [tay cầm Cross-handle]

PB 255 MR

Quick overview

Dụng cụ bánh cóc với tay cầm Cross-handle: Dành cho đầu vặn vít C6 1/4”. Bánh cóc có 3 chức năng: xoay trái, xoay phải và khóa cố định cũng có thể dễ dàng thao tác bằng một tay.

E-Mail
Item Code
PB 255.MR-80 80 133 178 10 9 7 610733 225071 3.212.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1204.SET

View Details

PB 1204

View Details

PB 1407

View Details

PB 1208

View Details

Notice
Gọi ngay