PB SWISS TOOLS: Đầu búa nhựa thay thế [đầu bằng]

PB 300 A

Quick overview

Đầu búa nhựa vuông, bằng, dùng cho mọi búa PB Swiss Tools được làm bằng nhựa polyamide đặc biệt chống hao mòn, bền dùng.

E-Mail
Item Code
PB 300.A 1 22 9 10 10 7 610733 003716 176.000 đ ADD
PB 300.A 2 27 15 10 0 7 610733 003723 207.000 đ ADD
PB 300.A 3 32 23 10 0 7 610733 003730 314.000 đ ADD
PB 300.A 4 35 29 10 0 7 610733 003747 363.000 đ ADD
PB 300.A 5 40 39 10 0 7 610733 003754 446.000 đ ADD
PB 300.A 6 50 61 10 0 7 610733 003761 708.000 đ ADD
PB 300.A 7 60 95 10 0 7 610733 003778 915.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 310

View Details

PB 300 C

View Details

PB 300 B

View Details

PB 304

View Details

Notice
Gọi ngay