PB SWISS TOOLS: Đầu búa thép thay thế [đầu bằng]

PB 300 C

Quick overview

Đầu búa nhựa phủ thép tấm cứng, vuông, bằng dành cho mọi búa của PB Swiss Tools.

E-Mail
Item Code
PB 300.C 1 22 20 10 0 7 610733 238316 504.000 đ ADD
PB 300.C 2 27 39 10 0 7 610733 238323 553.000 đ ADD
PB 300.C 3 32 57 10 0 7 610733 238330 679.000 đ ADD
PB 300.C 4 35 72 10 0 7 610733 238347 745.000 đ ADD
PB 300.C 5 40 92 10 0 7 610733 238354 849.000 đ ADD
PB 300.C 6 50 160 10 0 7 610733 238361 1.131.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 307 Al

View Details

PB 307 Cu

View Details

PB 310

View Details

PB 308 Al

View Details

Notice
Gọi ngay