PB SWISS TOOLS: Đầu búa nhựa thay thế [mặt vòm]

PB 300 B

Quick overview

Đầu búa nhựa vuông, vòm lên, dành cho mọi búa PB Swiss Tools được làm bằng nhựa polyamide đặc biệt chống hao mòn, bền dùng.

E-Mail
Item Code
PB 300.B 1 22 8 10 0 7 610733 003785 176.000 đ ADD
PB 300.B 2 27 13 10 0 7 610733 003792 207.000 đ ADD
PB 300.B 3 32 20 10 0 7 610733 003808 314.000 đ ADD
PB 300.B 4 35 26 10 0 7 610733 003815 363.000 đ ADD
PB 300.B 5 40 36 10 0 7 610733 003822 446.000 đ ADD
PB 300.B 6 50 57 10 0 7 610733 003839 708.000 đ ADD
PB 300.B 7 60 92 10 0 7 610733 003846 915.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 307 Al

View Details

PB 307 Cu

View Details

PB 310

View Details

PB 300 C

View Details

Notice
Gọi ngay