PB SWISS TOOLS: Tay cầm búa thay thế [bằng gỗ]

PB 310

Quick overview

Tay cầm làm bằng gỗ mại của Mỹ được FSC chứng nhận, thiết kế với kiểu dáng đặc biệt dùng cho thay thế dòng búa PB 297 và PB 300.

E-Mail
Item Code
PB 310.1 250 59 10 0 7 610733 004201 576.000 đ ADD
PB 310.2 265 74 10 0 7 610733 004218 604.000 đ ADD
PB 310.3 285 79 10 0 7 610733 004225 633.000 đ ADD
PB 310.4 295 100 10 0 7 610733 004232 691.000 đ ADD
PB 310.5 315 157 10 0 7 610733 004249 748.000 đ ADD
PB 310.6 335 190 10 0 7 610733 004256 806.000 đ ADD
PB 310.7 360 225 10 0 7 610733 004263 863.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 307 Al

View Details

PB 307 Cu

View Details

PB 300 C

View Details

PB 308 Al

View Details

Notice
Gọi ngay