Sản phẩm quà tặng PB SWISS TOOLS

PB 4040

Quick overview

Dĩa với tay cầm Classic. Tháo lắp dễ dàng và dùng được trong máy rửa bát.

6100M-1

E-Mail
Item Code
PB 4040.Red 160 250 43 6 0 7 610733 254309 317.000 đ ADD
PB 4040.Yellow 160 250 43 6 0 7 610733 254316 317.000 đ ADD
PB 4040.Green 160 250 43 6 0 7 610733 254323 317.000 đ ADD
PB 4040.Blue 160 250 43 6 0 7 610733 254330 317.000 đ ADD
PB 4040.Purple 160 250 43 6 0 7 610733 254347 317.000 đ ADD
PB 4040.Black 160 250 43 6 0 7 610733 254354 317.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8100 KR

View Details

PB 9000

View Details

PB 2790

View Details

PB 8990

View Details

Notice
Gọi ngay