PB SWISS TOOLS: Bộ lục giác chữ L hoa khế, loại ngắn, đóng vỉ [mạ Crôm]

PB 410 H CN

Quick overview

Bộ lục giác chữ L dành cho ốc vít hoa khế, loại ngắn, mạ crôm, trong miếng nhựa cài và đóng gói dạng vỉ.
PB 410.H 6-45 CN: Hàng sẽ lên kệ vào tháng 3/2016

E-Mail
Item Code
PB 410.H 6-25 CN 410/ 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 78 10 0 7 610733 236312 2.901.000 đ ADD
PB 410.H 8-25 CN 410/8, 9, 10, 15, 20, 25 62 10 0 7 610733 235155 2.262.000 đ ADD
PB 410.H 6-45 CN 410/ 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25,27, 30, 40, 45 243.7 10 0 7 610733 264728 4.677.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 2411 H CN

View Details

PB 2411 H

View Details

PB 2411

View Details

PB 410 K

View Details

Notice
Gọi ngay