PB SWISS TOOLS: Bộ lục giác chữ L hoa khế, loại ngắn, cuộn da [mạ Crôm]

PB 410 K

Quick overview

Bộ lục giác chữ L dành cho ốc vít hoa khế, loại ngắn, mạ crôm và trong bao da diện dụng (giả da).

E-Mail
Item Code
PB 410.K 410/ 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 163 10 0 7 610733 029600 3.974.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 2411 H CN

View Details

PB 2411 H

View Details

PB 2411

View Details

PB 410 H CN

View Details

Notice
Gọi ngay