PB SWISS TOOLS: Bộ cán vít BikeTool, bỏ túi, đóng vỉ [Dòng cá nhân]

PB 470 CN

Quick overview

Bộ cán vít BikeTool: Bộ dụng cụ bỏ túi cá nhân chứa đầu chụp ốc vít cùng 8 đầu vặn vít C6 1/4″ và lục giác chữ L 5mm, hiện có 6 màu sắc khác nhau cho bạn lựa chọn và đóng gói dạng vỉ.

168_00-1

E-Mail
Item Code
PB 470.Red CN C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2, 2.5, 3, 4, 6 100 10 11 7 610733 236640 2.268.000 đ ADD
PB 470.Yellow CN C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2, 2.5, 3, 4, 6 100 10 0 7 610733 242122 2.268.000 đ ADD
PB 470.Green CN C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2, 2.5, 3, 4, 6 100 10 0 7 610733 246243 2.268.000 đ ADD
PB 470.Blue CN C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2, 2.5, 3, 4, 6 100 10 0 7 610733 242115 2.268.000 đ ADD
PB 470.Purple CN C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2, 2.5, 3, 4, 6 100 10 0 7 610733 246250 2.268.000 đ ADD
PB 470.Black CN C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2, 2.5, 3, 4, 6 100 10 0 7 610733 242139 2.268.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 470 POS COL

View Details

PB 470 POS

View Details

PB 470

View Details

Notice
Gọi ngay