PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít điện tử cuộn da, dạng vỉ [chốt xoay]

PB 510 CN

Quick overview

Bộ tô vít điện tử cuộn da với tay cầm điện tử có chốt xoay, độ dài của lưỡi tô vít có thể điều chỉnh, đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 510.CN 53 Teleskop; 53CPH 00-120, 0-120, 1-120 82 10 0 7 610733 235926 1.721.000 đ ADD
PB 511.CN 53 Teleskop; 53CPH 00-120, 0-120, 1-120; 53D 1.5-2-120, 2.5-3-120 98 10 0 7 610733 235841 2.371.000 đ ADD
PB 513.CN 53 Teleskop; 53CPH 00-120, 0-120; 53D 1.5-2-120, 2.5-3-120; 53T 6-7-120, 8-9-120 108 10 0 7 610733 235834 2.702.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8218 POS

View Details

PB 8218

View Details

PB 9516 Red

View Details

PB 9515 Blue

View Details

Notice
Gọi ngay