PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít điện tử cuộn da [chốt xoay]

PB 510

Quick overview

Bộ tô vít điện tử cuộn da với tay cầm điện tử có chốt xoay và các lưỡi tô vít thay thế. Độ dài của lưỡi tô vít có thể điều chỉnh.

E-Mail
Item Code
PB 510 53 Teleskop; 53CPH 00-120, 0-120, 1-120 87 10 0 7 610733 016907 1.606.000 đ ADD
PB 511 53 Teleskop; 53CPH 00-120, 0-120, 1-120; 53D 1.5-2-120, 2.5-3-120 100 10 0 7 610733 016914 2.256.000 đ ADD
PB 513 53 Teleskop; 53CPH 00-120, 0-120; 53D 1.5-2-120, 2.5-3-120; 53T 6-7-120, 8-9-120 90 10 0 7 610733 016945 2.587.000 đ ADD
PB 515 53 Teleskop; 53CPH 00, 0, 1; 53PZ 0-1; 53D 1.5-2, 2.5-3; 53T 6-7, 8-9 (for PB 8515) 102 10 0 7 610733 063406 3.232.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8218 POS

View Details

PB 8218

View Details

PB 9516 Red

View Details

PB 9515 Blue

View Details

Notice
Gọi ngay