PB SWISS TOOLS: Lưỡi tô vít đầu lục giác [lực xiết nhỏ]

PB 53 D

Quick overview

Lưỡi tô vít thay thế dành cho ốc vít lục giác và tay cầm điện tử PB 53 và PB 1100.

E-Mail
Item Code
PB 53D.1,5-2-120 3 + 4 1,6-2,5 3.5 120 10 10 0 7 610733 012756 325.000 đ ADD
PB 53D.2,5-3-120 5 + 6 3-4 3.5 120 9 10 0 7 610733 012763 325.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1100

View Details

PB 53 T

View Details

PB 53 PZ

View Details

PB 53 CPH

View Details

Notice
Gọi ngay