PB SWISS TOOLS: LỤC GIÁC CHỮ L, cho ốc vít 4 cạnh

PB 605

Quick overview

Lục giác chữ L có 2 đầu dành cho ốc vít 4 cạnh với phần đầu nghiêng 45°

E-Mail
Item Code
PB 605.1 1 2,5-3 5 100 20 10 0 7 610733 004331 351.000 đ ADD
PB 605.2 2 3-5 6 125 36 10 0 7 610733 004348 374.000 đ ADD
PB 605.3 3 6 8 150 77 10 0 7 610733 004355 504.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 600

View Details

Notice
Gọi ngay