Sản phẩm quà tặng PB SWISS TOOLS

PB 6100 M

Quick overview

Tay cầm đa năng có nam châm dùng để cố định vật trên tấm thép hoặc sắt.

6100M-1   6100M-2
E-Mail
Item Code
PB 6100.M Red 60 9 10 0 7 610733 253999 167.000 đ ADD
PB 6100.M Yellow 60 9 10 0 7 610733 254002 167.000 đ ADD
PB 6100.M Green 60 9 10 0 7 610733 254019 167.000 đ ADD
PB 6100.M Blue 60 9 10 0 7 610733 254026 167.000 đ ADD
PB 6100.M Purple 60 9 10 0 7 610733 254033 167.000 đ ADD
PB 6100.M Black 60 9 10 0 7 610733 254040 167.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8100 KR

View Details

PB 9000

View Details

PB 2790

View Details

PB 8990

View Details

Notice
Gọi ngay